Naam: Verantwoordelijkheid: Telefoon:
Irina Meeuwissen Voorzitter a.i. 06-46291407
Peter Nijsen Algemeen 06 22455133
Irina Meeuwissen Penningmeester 06-46291407
Inge Jansen-Groenen Algemeen secretaris / 06-20422039
wedstrijdsecretaris senioren / junioren
Ledenadministratie
Bart Stevens Voetbal-technische zaken 06-57582622
Rudy van Meijl Activiteiten 06-51858055