Ter ondersteuning van het jeugdvoetbal bij FC Cranendonck is de Jeugdfondsloterij in het leven geroepen. De opzet van deze loterij is als volgt:
FC Cranendonck verkoopt maximaal 400 loten à € 2,-. Incasso zal geschieden op elke eerste dag van de maand (per jaar dus 12 x € 2,- per lot) waarbij gebruik wordt gemaakt van een doorlopende automatische bankoverschrijving.
De opbrengst van de verkochte loten komt, na aftrek van het prijzengeld, terecht in de clubkas en komt geheel ten goede aan de jeugdafdeling van FC Cranendonck.

Trekking vindt plaats maandelijks door de loterij-commissie, op de eerste donderdag vanaf de 15e van desbetreffende maand.
Lotnummers waarop prijzen gevallen zijn, worden maandelijks via deze website bekend gemaakt.
Gewonnen prijzen worden automatisch per bank overgemaakt.

De verdeling van de prijzen is als volgt:

1Hoofdprijsà€100,-
2Tweede prijzenà€50,
10Derde prijzenà€10,-
20Vierde prijzenà€5,-

Trekkingen afgelopen 12 maanden: